BỘ CHIA THỦY LỰC 20L 50L 80L

600.000,00

Auto Bình Nhung cung cấp đủ các loại chia thủy lực từ 1 tay đến 8 tay với lưu lượng 20L, 50L và 80L.